Als u contact opneemt met Fief Macrander wordt er eerst een intakegesprek gepland. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u per mail een intakeformulier. Door het invullen van dit formulier wordt u gestimuleerd op een gestructureerde manier na te denken over uw vraag; dit zal een leidraad vormen voor het eerste gesprek. Zo kan dit gesprek zo efficiƫnt mogelijk worden gebruikt.

Belangrijk is dat een realistisch doel wordt vastgesteld: waar wilt u zijn aan het eind van de behandeling? In dit gesprek bepalen we of u bij mij aan het juiste adres bent en of we het zien zitten samen. We starten het traject en ik maak een inschatting van het totale aantal sessies.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Gegevens over de behandeling worden vastgelegd in een dossier dat wettelijk vijftien jaar bewaard dient te worden. Daarna worden alle gegevens vernietigd. U kunt zelf te allen tijde inzage vragen in het dossier. Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts).

Klachten

Indien u het niet eens bent met het beroepsmatig handelen van uw psycholoog, is het verstandig dit met de psycholoog bespreekbaar te maken. Als blijkt dat u er samen niet uitkomt, kunt u een officiƫle klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Informatie kunt u vinden op www.psynip.nl.

Fief Macrander in het kort
eerstelijns coachende therapeut
geen wachtlijst
NIP-registratie (13169)
NFG-registratie (6505087432)
EMDR
kortdurende behandeling
nuchter, warm, professioneel
sfeervolle praktijkruimte