Tarief en vergoeding bij Psycholoog Hoorn

Een individuele therapie duurt 50 minuten en kost € 96,- (incl. 21% BTW).

Een relatietherapie duurt 60 minuten en kost voor jullie samen € 145,- (incl. 21% BTW).

 

Betalen en afzeggen

Als u een afspraak niet kunt nakomen, dan vraag ik u deze zo snel mogelijk af te zeggen. Dan kan ik een andere afspraak inplannen. U kunt dit afzeggen telefonisch of per mail doen tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) van tevoren. Als u niet op tijd kunt annuleren, ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

 

Vergoeding, check dit bij uw verzekeraar

Het belangrijkste is u te realiseren dat het recht hebben op vergoeding van uw zorgverzekeraar voor een behandeling niet hetzelfde is als “gratis”.

Als u een behandeling volgt bij een GZ-psycholoog, dan kunt u een gedeeltelijke vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering (relatietherapie valt hier niet onder).

Check goed of het uitmaakt voor u als u een behandeling volgt bij een GZ-psycholoog (gedeeltelijk vergoed) of een psycholoog die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat voor u het voordeligst is hangt namelijk af van de hoogte van het eigen risico, het maximumaantal sessies en het maximumbedrag dat vergoed wordt in het basispakket, de soort therapie en de aanvullende verzekeringen.

Aanvullend verzekerd

Veel mensen zijn aanvullend verzekerd. Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u  vaak een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen zonder effect op uw eigen risico. In dat geval vallen de verschillen in kosten weg.

Let op, de behandelingen vallen voor de zorgverzekering onder de noemer alternatieve hulpverlening, dus niet onder psychologische hulp. Check dus het budget voor alternatieve hulp in uw aanvullende verzekering.

Andere mogelijkheden

– Ontwikkelingsbudget: bijna iedere werkgever heeft een budget voor de ontwikkeling van het personeel. Dit kan gebruikt worden voor training, coaching of opleiding. Vraag uw werkgever of hij/zij wil investeren in uw ontwikkeling.

– Belastingaftrek particulieren. U hebt de mogelijkheid kosten (incl. BTW) zoals scholingskosten af te trekken, mits het doel ervan het krijgen van een (nieuwe) baan is.

– Belastingaftrek ondernemers en ZZP-ers. Werkgerelateerde begeleiding (coaching) is aftrekbaar voor de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting.

Voordelen van Fief Macrander

  • Geen wachtlijst

Bij Fief Macrander kunt u  op zeer korte termijn terecht voor een eerste gesprek.

  • Transparantie in het traject

U staat niet op een lange wachtlijst zonder te weten wie uiteindelijk uw psycholoog wordt. Bij mij weet u meteen wie u zal helpen met uw probleem.

  • Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over je vraag en behandeling

U dient uw factuur in bij de zorgverzekering. Uw vraag en behandeling worden hierin niet gespecificeerd.

  • Uw persoonlijke gegevens komen niet in databanken terecht

Vanaf 1 januari 2014 moeten GGZ-instellingen en vrijgevestigde GZ-psychologen uw gegevens aanleveren bij het landelijke DBC-informatiesysteem. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Hierin wordt van alles geregistreerd m.b.t. uw bezoek aan de psycholoog. Dus de tijd, duur, uw vraag en de diagnose. Deze gegevens komen terecht bij een aantal publieke organisaties te weten: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud. Fief Macrander heeft geen DBC-verplichting. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan welke instantie dan ook en uw privacy is dus absoluut gewaarborgd.

Fief Macrander in het kort
eerstelijns coachende therapeut
geen wachtlijst
NIP-registratie (13169)
NFG-registratie (6505087432)
EMDR
kortdurende behandeling
nuchter, warm, professioneel
sfeervolle praktijkruimte