Voordelen

Geen wachtlijst

Bij Fief Macrander kunt u op zeer korte termijn terecht voor een eerste gesprek.

 

Transparantie in het traject

U staat niet op een lange wachtlijst zonder te weten wie uiteindelijk uw psycholoog wordt. Bij mij weet u meteen wie u zal helpen bij uw probleem.

 

 Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over uw vraag en behandeling

U dient uw factuur in bij de zorgverzekering. Uw vraag en behandeling worden hierin niet gespecificeerd.

 

Uw persoonlijke gegevens komen niet in databanken terecht

Vanaf 1 januari 2014 moeten GGZ-instellingen en vrijgevestigde GZ-psychologen je gegevens aanleveren bij het landelijke DBC-informatiesysteem. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Hierin wordt van alles geregistreerd m.b.t. uw bezoek aan de psycholoog. Dus de tijd, duur, uw vraag en de diagnose. Deze gegevens komen terecht bij een aantal publieke organisaties te weten: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud. Fief Macrander heeft geen DBC-verplichting. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan welke instantie dan ook. Uw privacy is zo absoluut gewaarborgd.

Fief Macrander in het kort
eerstelijns coachende therapeut
geen wachtlijst
NIP-registratie (13169)
NFG-registratie (6505087432)
EMDR
kortdurende behandeling
nuchter, warm, professioneel
sfeervolle praktijkruimte