Fief Macrander hanteert een generalistische aanpak. Dat wil zeggen dat zij altijd bekijkt welke behandeltechnieken het beste aansluiten bij u als persoon, uw klachten en uw wensen. Ze maakt een keuze uit technieken die hun succes hebben bewezen. Voorbeelden van technieken die zij gebruikt zijn:

Cognitieve gedragstherapie

Uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gevoelens en gedrag veroorzaakt of in stand worden gehouden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen (kortom: gedachten) over onszelf, ons probleem, de ander(en) of de wereld.

Hoe we ons voelen of gedragen hangt in belangrijke mate af van onze gedachten. Die gedachten hebben we veelal aangeleerd door ervaringen in het verleden. Die gedachten kunnen patronen worden. Dat wil zeggen dat die gedachten op bepaalde momenten bijna automatisch postvatten. En dat met die gedachten automatisch dat gevoel of gedrag te voorschijn komt.

Aangeleerd betekent dat we dus ook weer kunnen afleren. Als ’t gedrag of gevoel waar je last van hebt komt door zo’n gedachtepatroon, kun je dat dus doorbreken. Dat kan door de gedachten, die je bij bepaalde problemen over jezelf of over andere mensen hebt, te leren vervangen door nieuwe gedachten, ideeën en overtuigingen. Nieuwe gedachten die je hélpen. Je helpen je anders te voelen en te gedragen.

Tijdens de behandeling sporen we op hoe u over uw (probleem-)situatie denkt en zetten we daar eens andere gedachten tegenover. U krijgt opdrachten mee naar huis. Schrijfopdrachten, observatieopdrachten, ontspanningsoefeningen, praktijkoefeningen.

Voice Dialogue

VD is een bijzondere gesprekstechniek, waarin je de verschillende kanten van jezelf verkent. Vaak ben je je wel vaag bewust van al die verschillende meningen en emoties die door je heen gaan. Het is dan een drukte van belang in je hoofd en je gevoel. Het kan je moe maken en voelen als een voortdurende innerlijke strijd.

Met VD krijg je de mogelijkheid die verschillende kanten diepgaand te leren kennen als de mogelijkheid ‘van bovenaf’ je innerlijke dialoog te volgen. VD is een speelse en kernachtige methode, die in korte tijd veel zelfinzicht kan geven. Het is geschikt om emotionele dilemma’s te ontwarren, inzicht te geven in je gedrag en in je gevoelsleven, en je gevoelens en gedrag in de gewenste richting te veranderen. Bovendien geeft deze manier van kijken veel verheldering over jou in relatie tot anderen.

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse(TA) is een praktische en heldere methode die inzicht geeft in je persoonlijkheid. Het laat zien hoe je je persoonlijkheid hebt gevormd en waarom je doet wat je doet. Deze inzichten zijn direct toe te passen in je communicatie, de manier waarop je werkt en in je omgang met mensen. Met TA verdiep je je eigen persoonlijke ontwikkeling. De kracht van TA is dat het gemakkelijk te begrijpen is en waarde heeft voor iedereen die met mensen werkt.

TA kan helpen wanneer je bijvoorbeeld de kwaliteit van uw eigen leven en van uw relaties wilt verbeteren, de samenwerking met of tussen anderen wilt verbeteren of vastzittende of zich herhalende disfunctionele patronen wilt leren herkennen en veranderen.

EMDR

EMDR is een zeer effectief behandelmethode om trauma’s te verwerken. Eenmalige pijnlijke of angstige gebeurtenissen of langdurig schokkende ervaringen kunnen een enorme impact hebben. Dusdanig dat u zich niet meer kunt ontspannen, overmatig bezig bent met bepaalde herinneringen en er hevige spanningsklachten of posttraumatische stress symptomen(PTSS) kunnen ontstaan. Door samen met u op zoek te gaan naar het nu nog steeds aanwezige pijnlijkste moment van uw trauma wordt u op systematische wijze geholpen uw trauma te verwerken. Hierdoor verminderen uw spanningsklachten. Op de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) kunt u meer informatie vinden.

Fief Macrander in het kort
eerstelijns coachende therapeut
geen wachtlijst
NIP-registratie (13169)
NFG-registratie (6505087432)
EMDR
kortdurende behandeling
nuchter, warm, professioneel
sfeervolle praktijkruimte